Randhoeve / Leenhoeve

goed om te vertoeven

Enkele jaren geleden gingen bewoners van de Randhoeve en Leenhoeve samen met Viveste, Lister en 'van Houten&co' samen aan de slag om de buurt gezelliger, mooier en meer een thuis te maken. Dit heeft onder andere geleid tot het plaatsen van plantenbakken, het verbeteren van het aanzien van de woningen en meer en betere contacten tussen bewoners.

In het voorjaar van 2015 hebben gemeente, Lister, Politie en Viveste een enquête gehouden onder de bewoners van de Rand- en Leenhoeve. Doel was om te kijken hoe de bewoners nu denken over de leefbaarheid en de sociale veiligheid. De resultaten presenteerden we op 1 juli 2015 tijdens een buurtdag aan de bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat de leefbaarheid en veiligheid sinds het project ‘Samen aan de slag’ zijn verbeterd. Maar er blijft ook nog een aantal verbeterpunten.

  • Veel bewoners vinden dat de uitstraling van de buurt nog te wensen overlaat (o.a. door verkeerd geplaatste afvalcontainers).
  • Ook het veiligheidsgevoel is bij een deel van de bewoners nog laag (o.a. door scheurende brommers en auto’s).
  • En er is behoefte aan meer betrokkenheid/zichtbaarheid van hierboven genoemde partijen.

De aanpak: voor en door bewoners

Tijdens de buurtdag hebben we bewoners uitgenodigd met ideeën te komen voor het verder verbeteren van de buurt. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een verbeterproject alleen lukt als het gedragen wordt door de bewoners. We richten ons op de volgende drie onderwerpen:

  • Hoe kan de afvalinzameling anders / beter?
  • Hoe maken we de woonomgeving mooier?
  • Hoe houden we het leuk (leefregels, handhaving, contact)?

Bewoners gaan de komende maanden in drie groepen aan de slag om met concrete en haalbare plannen te komen. Uiteraard zorgen wij samen met de andere betrokken instanties waar nodig of gewenst voor ondersteuning.