De Molen 20

Ombouw kantoor De Molen 20 naar 74 appartementen

Er is in Houten grote behoefte aan meer goedkope en kleinere huurwoningen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken, maar ook uit het grote aantal reacties op huurwoningen die vrijkomen. De wachttijden zijn lang. Wij willen daar iets aan doen. Onder andere door het ombouwen van kantoren.

Dit project omvat het ombouwen van 4 geschakelde kantoorgebouwen aan De Molen 20 naar 3 losse woongebouwen met 74 sociale huurappartementen. Voornamelijk met 2 en 3 kamers. En een beperkt aantal met 1 en 4 kamers.

Alle woonlagen zijn met een lift bereikbaar.

Informatiebijeenkomst

Op 9 februari 2017 is er in het pand een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de achtergrond en de inhoud van het plan. Daarnaast is uitleg gegeven over de verdere procedure en inspraakmogelijkheden.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de appartementen naar verwachting medio 2018 worden opgeleverd.