Hoge Schaft

Tijdelijke eengezinswoningen aan de Hoge Schaft

In Houten komen nauwelijks eengezinswoningen met een lage huur voor gezinnen vrij. Er is dus een tekort aan deze woningen. Daarnaast is er extra noodzaak omdat het komende jaar ook herenigde gezinnen van statushouders gehuisvest moeten worden. Om aan de urgente behoefte aan goedkope eengezinshuurwoningen te voldoen zijn Viveste en de gemeente  samen van plan om aan de Hoge Schaft ongeveer 35 tijdelijke woningen te realiseren in het gebied tussen de Albers Pistoriusweg en de spoorlijn. Het gaat om gezinswoningen van goede kwaliteit voor een periode van 10 jaar.

Informatiebijeenkomst

Op 16 januari 2017 heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de ontwerpverkaveling en het ontwerp van de woningen. Daarnaast is uitleg gegeven over de verdere procedure en inspraakmogelijkheden rondom dit plan.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.houten.nl/hogeschaft