Onderhoudsplanning

We maken ons sterk voor goede en betaalbare woningen in wijken waar het fijn wonen is. Goed onderhoud speelt daarbij een belangrijke rol. Het onderhoud aan de woning is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en Viveste.

Viveste zorgt ervoor dat de woning technisch in orde is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het buitenschilderwerk of het onderhoud aan het dak. Daarbij hanteren we als uitgangspunt: sober en doelmatig. De reden is simpel. We willen ervoor zorgen dat onze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor mensen met een smalle beurs. Daarom doen we alleen wat nodig is om onze woningen heel, netjes en veilig te houden. En voeren we planmatig onderhoud uit, dan kijken we hoe we met energiebesparende maatregelen kunnen zorgen voor lagere woonlasten.

Per jaar bekijken we o.a. op basis van inspecties welk onderhoud we uitvoeren.

Op de kaart hieronder ziet u waar we in 2017 onderhoud hebben gepland. Klik op het onderhoudsicoon in uw buurt en zie via de link daarachter of uw woning mogelijk aan de beurt is. Of kijk of uw adres voorkomt op het onderhoudsoverzicht.

NB. U ziet de werkzaamheden op complexniveau. Dit is een indicatie. Bij de voorbereiding van het werk bepalen we op basis van nadere inspecties precies bij welke woningen we het onderhoud uitvoeren. U kunt aan het overzicht geen rechten ontlenen.

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor kleine klusjes in de woning
Denk bijvoorbeeld aan het vastzetten van een deurkruk, het smeren van een slot, het vervangen van een toiletbril of het bijvullen van de cv-ketel. Voor een aantal van die klussen kunt u een serviceabonnement nemen. Ook hebben we een aantal instructievideo's gemaakt.

Veelgestelde vragen onderhoud

Veelgestelde vragen onderhoud