Thema-avonden

Houten in gesprek over 'betaalbaar wonen'

Verslag van eerste thema-avond op 5 februari 2015

Steeds meer huurders in Houten komen financieel in de knel. Bijna 30 procent komt nu al geld tekort voor noodzakelijk uitgaven. Een deel van hen kan gemaakte schulden niet meer zelf oplossen. Over de hele linie nemen de lasten jaarlijks toe, terwijl de koopkrachtontwikkeling nog achterblijft. Viveste maakt zich hier zorgen over, maar kan niet zomaar de huren verlagen. De Adviesraad van Viveste vond het thema actueel en organiseerde op 5 februari samen met Viveste een thema-avond. Huurders, betrokken Houtenaren, medewerkers van Viveste en  zijn samenwerkingspartners zochten samen naar mogelijke oplossingen op  de vraag: “Hoe houden we huren in Houten, met name voor de mensen met de laagste inkomens, betaalbaar?”.

Betaalbaarheid van verschillende kanten belicht

Na een korte kennismaking met de Adviesraad van Viveste, werden de aanwezigen meegenomen in de  'spagaat' van Viveste.

Directeur-bestuurder Frans-Jozef Snoeks legde uit hoe Viveste enerzijds de noodzaak ziet om de huren te verhogen en zich anderzijds richt op betaalbare huurwoningen voor mensen met een krappe beurs. Snoeks: “onze wereld is wel iets veranderd de laatste tijd. Vroeger kon Viveste blijven bouwen doordat de woningen steeds meer waard werden. Hierdoor konden we weer meer lenen en weer nieuwe woningen bouwen. Dat is al even voorbij. De economische crisis heeft ook in de huizenmarkt toegeslagen. De huizenprijzen stijgen niet meer, dus dat trucje kan niet meer. Daar komen dan nog eens nieuwe heffingen bij die Viveste moet afdragen. En die lopen flink in de papieren.”

Hasnaa Marissou (lid Adviesraad en huurder van Viveste) deelde vervolgens haar persoonlijke ervaring over het leven met schulden en hoe ze er weer uitkwam.

Nadja Jungmann (lector ’Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht en eigenaar van bureau Social Force) schetste daarna de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland. Jungmann maakt onderscheid tussen drie groepen voor welke verschillende oplossingen nodig zijn. Er is een groep die de huur echt niet meer kan opbrengen. En er zijn twee groepen die dat nog wel kunnen met het verschil dat de ene nog niet de motivatie heeft om de oude standaard van leven los te laten en de andere die daartoe wel bereid is. Jungmann:  “Voor woningcorporaties  geldt, dat als ze huurders hebben die in financiële problemen komen, het van belang is om te kijken tot welke groep deze hoort en een daarvoor passende oplossing te zoeken.” Zij roept mensen met schulden op om liefst zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Brainstormsessie

Met de verhalen van voor de pauze als achtergrond en ter inspiratie, zijn de aanwezigen na de pauze met elkaar gaan zoeken naar mogelijkheden om het huren in Houten ‘betaalbaar’ te houden. Hierbij vormde de indeling van Jungmann in drie groepen huurders het uitgangspunt. Voor elk groep werd gebrainstormd over oplossingen voor zowel op korte als op lange termijn. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen oplossingen die gericht zijn op het beleid van Viveste en oplossingen die gericht zijn op ondersteuning en het gedrag van huurders. Voorzitter Menno Stom nodigde de verschillende groepen ter afsluiting uit om hun bevindingen en suggesties te delen. Daarbij kon geconcludeerd worden dat deze avond voldoende waardevolle input had opgeleverd voor de Adviesraad om haar adviserende rol verder invulling te kunnen geven.

Creatieve oplossingsrichtingen

De komende dagen buigt de Adviesraad zich over het selecteren van de meest waardevolle en kansrijke oplossingsrichtingen. Deze zal de Adviesraad vervolgens aan Viveste voorleggen om verder uit te werken. Heeft u ideeën, die u nog niet heeft gedeeld, dan kunt u deze alsnog aandragen bij de Adviesraad. Mail uw ideeën naar infovivestenl ter attentie van Adviesraad.

Vervolg

Wij houden u via onze website op de hoogte van de aanbevelingen van de Adviesraad en het vervolg. Alle deelnemers: nogmaals bedankt voor uw interesse en betrokkenheid!