Adviesraad

Betrokken

De Adviesraad is een groep betrokken huurders en belanghebbenden, die ons adviseert over belangrijke beleidsthema’s. Zoals bijvoorbeeld 'betaalbaar wonen', 'duurzaamheid' of 'wonen en zorg in Houten'.

Afhankelijk van het thema kiest de Adviesraad hoe ze daarover een advies aan Viveste wil uitbrengen. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van een themabijeenkomst voor geïnteresseerde huurders en leden van de Raad van Commissarissen van Viveste. Eventueel met een gastspreker die het programma begeleidt en helpt om tot een gezamenlijk advies of idee te komen. Als dat nodig is, kan een werkgroep van huurders worden samengesteld die het advies verder uitwerkt.

Meedenken / meedoen?

Wilt u lid worden van de Adviesraad? Mail dan naar AdviesraadVivesteoutlookcom. Of kom meepraten op een van de themabijeenkomsten die de Adviesraad organiseert!