Problemen met huur betalen

Betalingsproblemen of schulden kunnen iedereen overkomen. U kunt bijvoorbeeld uw baan kwijtraken of onverwacht in een echtscheiding belanden. Het is dan belangrijk om snel in actie te komen. Want hoe hoger de achterstand oploopt, des te groter het probleem vaak wordt. Dus denkt u dat u de huur niet op tijd kunt betalen? Laat het ons dan altijd zo snel mogelijk weten. We kijken dan graag wat we voor u kunnen doen. Soms kunnen we een betalingsregeling afspreken.

Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een herinnering

Wij willen onze huurders helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom leven we de betaaldatum die we hebben afgesproken in de huurovereenkomst strikt na. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u snel een herinnering om de huur alsnog aan ons over te maken. Betaalt u dan nog steeds niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. Daarin leest u ook wat de kosten zijn als wij de deurwaarder inschakelen.

Heeft u na een herinnering en aanmaning nog steeds niet betaald?

Heeft u geen contact met ons opgenomen? Dan volgt eventueel een huisbezoek. Als wij geen contact met u kunnen krijgen, melden wij dit bij het Sociaal Team (Houten) of Loket Wijk (Wijk bij Duurstede). Eventueel schakelen we de deurwaarder in. De kosten hiervan betaalt u. Leidt dat niet tot betaling, dan stappen we naar de rechter om ontruiming van de woning te vragen. Als dat gebeurt, kunt u drie jaar lang geen woning meer huren in de regio Utrecht.

Wij kunnen uw gegevens delen

Om u te helpen, kunnen wij uw gegevens (uw naam, adres en hoogte van uw betalingsachterstand) aan een aantal hulpverlenende instanties doorgeven.

Voor Houten: gemeente Houten, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Sociaal Team, Voedselbank, Veilig Thuis en Meldpunt Zorg & Overlast.

Voor Wijk bij Duurstede: gemeente Wijk bij Duurstede, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Loket Wijk, Voedselbank en Veilig Thuis.

Heeft u daar bezwaar tegen? Mail dan naar huurincassovivestenl of bel ons.

Heeft u financiële problemen?

Aarzel dan niet en zoek hulp.

Woont u in de gemeente Houten? Bel dan met het Sociaal Team op 06-29458469. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kan u ondersteunen om financiële problemen te voorkomen en op te lossen. Ga naar wil-lekstroom.nl of bel (030) 70 22 300 om meteen een afspraak te maken. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren of administratieve ondersteuning? Ga dan naar het Info Spreekuur in Houten.

Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede? Loop dan binnen bij het inlooppunt ‘Grip op de knip’. Daar kunnen ze u gratis helpen met het op orde krijgen van uw financiën en administratie. Langskomen kan elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. U vindt het inlooppunt in het gebouw van Stichting Binding, Steenstraat 14a in Wijk bij Duurstede. Wilt u liever mailen, stuur dan uw mail naar gripopdeknipstichting-bindingnl. Bellen kan ook: (0343) 47 30 75. Verder kan een consulent van Sociaal Raadslieden van Stichting Binding u helpen als u een vraag heeft op het gebied van sociale zekerheid, wetten en regelingen. Bel met Loket Wijk voor een afspraak: (0343) 47 30 70.

Tip: Op de particuliere site rechtopgeld.nl vindt u allerlei informatie over regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. En hoe u deze kunt aanvragen. Door een test met eenvoudige vragen, krijgt u daarop het antwoord.

Veelgestelde vragen problemen met huur betalen

  • Wat is Vroeg Eropaf?

    Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen woningcorporaties en partners in de regio. Het doel is geldproblemen bij  huurders eerder signaleren en waar mogelijk oplossen om zo huisuitzettingen te voorkomen.

    De Vroeg Eropaf-methode is ontwikkeld in Amsterdam en heeft succes. Door Vroeg Eropaf neemt het aantal huurachterstanden af. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de huurder worden grotere problemen voorkomen en wordt eerder gezocht naar oplossingen.