Problemen met huur betalen

Betalingsproblemen of schulden kunnen iedereen overkomen. U kunt bijvoorbeeld uw baan kwijtraken of onverwacht in een echtscheiding belanden. Het is dan belangrijk om snel in actie te komen. Want hoe hoger de achterstand oploopt, des te groter het probleem vaak wordt. Dus denkt u dat u de huur niet op tijd kunt betalen? Laat het ons dan altijd zo snel mogelijk weten. We kijken dan graag wat we voor u kunnen doen. Soms kunnen we kosteloos een betalingsregeling afspreken.

Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een herinnering

Wij willen onze huurders helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom leven we de betaaldatum die we hebben afgesproken in de huurovereenkomst strikt na. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u snel een verzoek om de huur alsnog aan ons over te maken. Betaalt u dan nog steeds niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. Daarin leest u ook wat de kosten zijn als wij de deurwaarder inschakelen.

Heeft u na een herinnering en aanmaning nog steeds niet betaald?

Of komt u uw betalingsregeling niet goed na? En heeft u geen contact met ons opgenomen? Dan volgt een huisbezoek. Als wij geen contact met u kunnen krijgen, melden wij dit bij het Sociaal Team. Bovendien schakelen we de deurwaarder in. De kosten hiervan betaalt u. Leidt dat niet tot betaling, dan stappen we naar de rechter om ontruiming van de woning te vragen. Als dat gebeurt, kunt u drie jaar lang geen woning meer huren in de regio Utrecht.

Wij kunnen uw gegevens delen

Om u te helpen, kunnen wij uw gegevens (uw naam, adres en hoogte van uw betalingsachterstand) aan een aantal hulpverlenende instanties doorgeven, zoals:

Heeft u daar bezwaar tegen? Bel ons dan op (030) 634 90 90 of mail naar huurincassovivestenl.

Heeft u financiële problemen?

Aarzel dan niet en zoek hulp. U kunt hiervoor het Sociaal Team benaderen via 06-29458469. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kan u ondersteunen om financiële problemen te voorkomen en op te lossen. Ga naar wil-lekstroom.nl of bel (030) 70 22 300 om meteen een afspraak te maken.

Hulp nodig bij het invullen van formulieren of administratieve ondersteuning?
Daarvoor kunt u terecht bij het Info Spreekuur in Houten.

Tip: Op de particuliere site rechtopgeld.nl vindt u allerlei informatie over regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. En hoe u deze kunt aanvragen. Door een test met eenvoudige vragen, krijgt u daarop het antwoord.

Veelgestelde vragen problemen met huur betalen

  • Wat is Vroeg Eropaf?

    Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de woningcorporaties Viveste, Mitros, LEKSTEDEwonen, Provides, Portaal, Jutphaas Wonen en Woningbouwvereniging Lopik. Het doel is geldproblemen bij  huurders in de regio Lekstroom eerder signaleren en waar mogelijk oplossen om zo huisuitzettingen te voorkomen.

    De Vroeg Eropaf-methode is ontwikkeld in Amsterdam en heeft succes. Door Vroeg Eropaf neemt het aantal huurachterstanden af. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de huurder worden grotere problemen voorkomen en wordt eerder gezocht naar oplossingen.