Mijn huur betalen

U betaalt iedere maand huur 

U betaalt uw huur steeds een maand vooruit. Dit betekent dat de huur elke eerste van de maand bij ons binnen moet zijn. Dat hebben we met elkaar afgesproken in de huurovereenkomst. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen.

U kunt met automatische incasso betalen 

Dit is de makkelijkste manier. De meeste huurders betalen zo hun huur. U weet dan zeker dat uw huur iedere maand op tijd bij ons binnen is en u heeft er geen omkijken naar. Zorg wel dat er aan het eind van de maand genoeg geld op uw rekening staat. Wilt u graag betalen met automatische incasso? Vul dan het formulier machtiging automatische incasso in en stuur het naar ons op.

U kunt met internetbankieren betalen

U kunt de huur ook via internetbankieren overmaken. Dat doet u naar onze bankrekening IBAN NL42INGB0675338581 op naam van Viveste Huurrekening in Houten. Vermeld daarbij uw woonadres.

Wilt u uw rekeningnummer veranderen?

Stuur dan een e-mail naar huurincassovivestenl. Vermeld daarin uw naam, adres, het oude rekeningnummer en het nieuwe rekeningnummer. Wij passen dan uw rekeningnummer aan. Wilt u dat de wijziging op de 1e van de volgende maand ingaat? Laat ons dat dan 2 weken van tevoren weten.

Veelgestelde vragen huur betalen

 • Kan ik een huurspecificatie krijgen?

  U ontvangt elk jaar bij de huurverhoging een nieuwe huurspecificatie. Heeft u die niet meer, dan kunt u  nieuwe opvragen. U ontvangt die dan per e-mail of per post.

 • Hoe kan ik de maximale huurprijs van mijn woning berekenen?

  Dat kan op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u de WOZ-waarde van uw woning nodig. De WOZ-waarde telt namelijk voor 25 procent mee in de maximale huurprijs.
  U vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten &  hoogheemraadschap Utrecht). U kunt het taxatieverslag van uw woning ook inzien met uw DigiD via Mijn BghU.

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de huurprijs?

  Vindt u de huurprijs die u voor uw woning moet betalen te hoog? Dien dan eerst een voorstel tot huurverlaging bij ons in. Gaan wij niet op uw voorstel in, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie beslist dan of uw voorstel tot huurverlaging terecht is. Meer over die procedure leest u op de website van de Huurcommissie.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

  Ja. U kunt daartegen bezwaar maken. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen:
  • Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken met woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is ingeschat.
  • Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur niet verder omhoog gaat.
  • Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen. U heeft dan recht op huurverlaging.

  Op de website van de Woonbond vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.