Jaarlijkse huurverhoging

Wij mogen de huur verhogen 

Ieder jaar stijgen de prijzen. Voor u, maar ook voor ons. Daarom verhogen we ieder jaar de huur.

We verhogen de huur ieder jaar op 1 juli

U krijgt hierover voor 1 mei een brief van ons. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. Dat doet u bij Viveste.

Meer informatie over de huurverhoging per 1 juli 2016 leest u in de Huurkrant 2016 en op de website van de huurcommissie.

Verbeteren wij uw woning?

Dan kunnen we de huur ook verhogen. Dit spreken we altijd eerst met u af. 

Wie geeft de verhoging door aan de Belastingdienst?

Krijgt u huurtoeslag? Dan geeft Viveste de huurverhoging door aan de Belastingdienst.

Als wij uw huur verhogen na een verbetering van uw woning, moet u uw nieuwe huurprijs zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Ook bij nieuwe verhuur kunnen we de huur verhogen

Hiermee brengen we de huur meer in verhouding met vergelijkbare woningen in de regio. Die verhouding is nu redelijk scheef. In ons huurbeleid hebben we per woning bepaald wat de huurprijs wordt, als we hem opnieuw verhuren. Zo kan het voorkomen dat huurders naast elkaar in dezelfde soort woning wonen en verschillende huurprijzen betalen.

U kunt de maximale huurprijs zelf berekenen

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. Die is wettelijk bepaald en kunt u zelf berekenen op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u de WOZ-waarde van uw woning nodig. Die vindt u op het aanslagbiljet van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten &  hoogheemraadschap Utrecht). U kunt het taxatieverslag van uw woning ook inzien met uw DigiD via Mijn BghU.

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016