Woningruil aanvragen

U wilt van woning ruilen

Wilt u graag van woning ruilen? Dat kan. Ook als u in een woning woont die op de verkooplijst staat. U gaat dan zelf op zoek naar iemand met wie u van woning wilt ruilen.

U kunt alleen van woning ruilen met iemand die zelfstandig woont, niet met iemand die inwoont. En er mag geen woning bij de ruil betrokken zijn die al leeg is. Ook mag er na de ruil geen woning leeg achterblijven.

U kunt uw woning zelf te ruil aanbieden

Dit kan op verschillende manieren. U kunt een advertentie plaatsen in een dag- of weekblad, een briefje ophangen in de supermarkt of een oproep plaatsen op de Facebookgroep Woningruil Houten of woningruil.nl.

Voorwaarden voor woningruil

De belangrijkste voorwaarden voor woningruil zijn:

 • U huurt minimaal 1 jaar uw huidige woning.
 • U en uw ruilkandidaat mogen geen huurachterstand hebben.
 • U en uw ruilkandidaat mogen geen problematisch woongedrag hebben.
 • U kunt alleen ruilen met iemand die zelfstandig woont, niet iemand die inwoont.
 • Uw ruilkandidaat moet minimaal 1 jaar in de woning blijven wonen.
 • De woning moet bij u passen. Denk aan inkomenseisen, huishoudengrootte en leeftijd.

We kunnen de huurprijs veranderen

Vraag ons altijd eerst wat uw nieuwe huurprijs wordt. We kunnen de huurprijs namelijk aanpassen.

Aanvraag woningruil kost € 25,- per aanvrager

Deze kosten betaalt u als u bij ons de formulieren en gegevens inlevert. Wijzen wij uw aanvraag af, dan ontvangt u deze kosten niet terug. Gaat de woningruil door? Dan brengen wij de gebruikelijke kosten van € 51,50 in rekening voor het aanvragen van de woonvergunning en administratie.

Wilt u woningruil aanvragen?

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u woningruil aanvragen. Gebruik hiervoor ons infoblad woningruil.

Hou er rekening mee dat behandeling van uw aanvraag enige tijd kan duren. Zeker als u met iemand wilt ruilen die van een andere verhuurder huurt en wanneer het om een ruil tussen twee gemeenten gaat. Wilt u woningruil aanvragen, doe dit dan minimaal 6 weken voor de geplande ruildatum.

Veelgestelde vragen woningruil

Veelgestelde vragen woningruil

 • Komt Viveste bij woningruil mijn woning controleren?

  Ja. Er vindt een controle plaats. Daarbij gaat u akkoord met de onderhoudstoestand die onze opzichter vaststelt. Eventuele technische mankementen verhelpt u voor de woningruil. Ook tekenen beide partijen het overnameformulier.

 • Hoe gaat woningruil bij woningen voor bijzondere doelgroepen?

  Sommige woningen hebben een bijzondere bestemming zoals voor invaliden aangepaste woningen, woningen die deel uitmaken van een woongroep, woningen bestemd voor jongeren of senioren of woningen die gehuurd worden door Timon of Lister of een andere met Viveste samenwerkende instantie. In principe is woningruil waarbij een dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan. Woningruil is wel mogelijk als de ruilkandidaat in aanmerking komt voor de woning met deze bijzondere bestemming.

 • Mijn aanvraag is afgewezen. Hoe kan ik bezwaar maken?

  Vindt u dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kunt u dit voorleggen aan de klachtencommissie.

  Ook kunt u de kantonrechter verzoeken om de woningruil goed te keuren. Deze kan alleen het verzoek toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. Bijvoorbeeld de noodzaak om te verhuizen naar een benedenwoning als het traplopen u te zwaar wordt.